Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés célja és jogalapja

A weboldal látogatása során a kapcsolatfelvételi űrlapokon adhat meg a felhasználó személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám). Ezen adatok megadása önkéntes, célja a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Ezen adatokat csak és kizárólag arra a célra használom fel, hogy a kapcsolatfelvételi kezdeményezésére válaszoljak, hogy az azzal kapcsolatos további lépéseket megbeszéljük. Ezeket az információkat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adom tovább.

A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatairól (ld. előző fejezet), bármikor helyesbítheti azokat (pl. adatváltozás esetén) vagy kérheti azok törlését a kapcsolati űrlapon, amelynek 7 munkanapon belül eleget teszek. Törlés kérése esetén az összes a felhasználó által űrlapon beküldött személyes adatot, és a fele folytatott levelezést is törlöm.

Jogérvényesítési leHetőség

Mindent elkövetek az adataid biztonsága érdekében. Ha mégis problémád vagy panaszod merül fel, első körben, kérlek, írj nekem, hogy tisztázhassuk a kérdést a kapcsolati űrlapon. Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettem a személyes adatok védelméhez való jogodat, akkor az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu )